Deneme Yazıları

Deneme Yazıları

Deneme yazıları kişilerin herhangi bir konu ile ilgili düşüncelerini yazdıkları, kişinin kendi yorumlama biçimine göre yazdığı yazılar olarak bilinmektedir. Deneme yazısı yazım üslubu olarak bir çok yazı türüne benzediği için yazımı zordur. Çünkü yazıyı yazan kişi sohbet havasına girebilir ya da fıkra biçiminde anlatımı şekillendirebilir. Kimi zamansa yazıyı eleştirel yazı biçiminde de yazabilmektedir. Makaleye benzeyen bu yazı türleri makaleden daha kısa şekilde yazılmaktadır. Düşünsel planla yazılan bu yazıları makaleden ayıran kısım düşüncelerin ispatlanılabilirliğinin olmaması gerektiğidir.

Kişisel düşüncelerinizi anlatmanıza yarayan bu yazılarda düşüncelerinizi karşınızdakine kabul ettirmek gibi bir zorundalık içerisine girmezsiniz. Günübirlik yazılar olarak bilinen bu yazıları okuyan kitle bir süre sonra bu yazıları hatırlamamaktadır. Deneme yazıları kişilerin olayları kendi yorumlayış biçimleri ile herhangi bir ispatlama yapmak zorunda kalmadan kişilere aktardığı yazılar olarak bilinmektedir.

Deneme yazarlarının bir nesneye ya da olaya bakış açısı normal bir bireyin bakış açısına göre farklılık göstermektedir. Bakış açısından ziyade yorumlayış biçiminin farklılığı her zaman deneme yazarlarının gerçek kimliğini oluşturmaktadır. Deneme yazarının gördüğünü ve yorumladığını deneme yazmayan bir kişinin yorumlama ya da görme yeteneği bulunmamaktadır.

Normal bir kişinin olgu ya da nesnedeki farklılığı, inceliği, ayrıntıları ve güzellikleri görmesi imkansızdır. Ama deneme yazarı bu ayrıntıları görebilir ve çok farklı bir biçimde yorumlayabilmektedir. Olağanüstü görüş açısına sahip olan deneme yazarı şiirsel, akıcı ve samimi bir üslup kullanarak anlatımlar yapmakta ve kişileri şaşırtmaktadır.

Deneme yazarlarının geniş bir dünya görüşü bulunmaktadır. Zengin bir edebiyat diline sahip bu yazarlar sanat ve felsefe kültürünü bütünleştirerek kişilere anlatımlarda bulunmaktadır. Kendine özgü anlatış tarzı ile okuyanlarda derin etkiler bırakmakta ve kişilere olaylara farklı yaklaşma yeteneği sunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir